ProfitWiser koppelen met Amazon Seller Central

ProfitWiser koppelen met Amazon Seller Central

Om gebruik te maken van ProfitWiser dient u het Amazon-account te koppelen met onze tool. Op het moment dat het gekoppeld is, worden data zoals verkoopcijfers, producten, voorraad en concurrentiegegevens in geladen. U kunt direct aan de slag met het optimaliseren en analyseren van uw kanalen op Amazon.

U dient hiervoor de volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar http://sellercentral.amazon.co.uk en login met het hoofdaccount
 • U bent ingelogd in het account; Ga rechtsboven naar Settings > User Permissions
 • Onderaan de pagina ziet u het volgende beeld:

 • Klik op ​Authorise a developer

 • U vult de volgende gegevens in:
  • Developer’s Name: ProfitWiser
  • Developer Account Number: 5625-2139-0755

Klik vervolgens op Next

 • Vink alle checkboxes
 • Klik op Next

 • Kopieer / noteer uw Seller ID
 • Kopieer / noteer uw MWS Authorisation Token

Deze gegevens dient u later in te vullen zodra u toegang krijgt tot ProfitWiser.

2018-11-07T09:04:07+00:00By |ProfitWiser|